Biografický slovník

Ivanov Avtamon

Ivanov Avtamon je ... Čo je Ivanov Avtamon?
Ivanov Avtamon - pozri v článku Ivanovovcov (velitelia).

Biografický slovník. 2000.