Biografický slovník

Verhratsky Ivan

Verhratsky Ivan - to ... Čo Verhratsky Ivan?
Verhratsky (Ivan) - jeden z najväčších galícijský-ruských spisovateľov, sa narodil v roku 1846. Je autorom knihy: "uši k ulozhenija nomenklatúry a terminológie prirodopisnoi narodnoi" (4 otázok, Ľvov, 1864 - 72); "Znadobi do juhoslovenského slovníka "(Ľvov, 1877); básnických zbierok "Kalina" (1874) "Tales" (1876); "über die Mundart der Marmaroscher Ruthenen" (1883) "bloodworms shkodnyky Gospodarstwa" (1891) a ďalšie.

Biografický slovník. 2000.