Biografický slovník

Isaac Belobaev

Isaac Belobaev - to je ... Čo je to Isaac Belobaev?
Isaac (Belobaev) - starý muž, kacír XVI storočia zástanca Matthew Bashkina. Bol privedený do katedrály v roku 1553 z ďalekej púšte Solovetskych ostrovov; že na katedrále začali brániť biskupa Kassian Ryazan, a za to, ako to bolo vtedy, bol podrobený trestu nebeského bol ochrnutý. Isaac sám čoskoro po tomto "stratenom bruchu".

Biografický slovník. 2000.