Encyklopedický slovník

Nepravidelná frakcia

Nesprávna zlomka je ... Čo je to nepravidelná frakcia?

nesprávna frakcia väčšia alebo rovná jednotke. * * * NESPRÁVNE DRILL-RIGHT DRILL, frakcia, väčšia jednotka alebo rovná sa.

encyklopedický slovník. 2009.