Biografický slovník

Ioannov Andrey

Ioannov Andrey je ... Čo je Ioannov Andrey?
Ioannov (Andrey) - pozri Zhuravlev.

Biografický slovník. 2000.