Encyklopedický slovník

The Medzinárodná únia ochrany prírody

The Medzinárodná únia ochrany prírody - je ... Čo je Medzinárodná únia ochrany prírody?

Medzinárodná únia ochrany prírody (IUCN), v roku 1990 premenovaná na Svetový zväz ochrany prírody; V literatúre sa často používa starý skrátený názov IUCN.

encyklopedický slovník. 2009.