Encyklopedický slovník

Medzinárodné rieky

Medzinárodné rieky - to je ... Čo sú medzinárodné rieky?

mezhdunarodnyereki riek, ktoré prechádzajú alebo rozdeľujú na území dvoch alebo viacerých štátov, a otvorené pre komerčné expedíciu všetkých krajinách (Dunaj, Rýn, Kongo, Niger, Amazon a ďalšie.). Pravidlá pre plavbu na medzinárodných riekach sú stanovené medzinárodnými zmluvami. * * * INTERNATIONAL RIVER MEZHDUNARODNYEREKI, riek, ktoré presahujú alebo rozdeľujú na území dvoch alebo viacerých štátov, a otvorené pre komerčné expedíciu všetkých krajinách (Dunaj, Rýn, Kongo, Niger, Amazon a ďalšie.). Pravidlá pre plavbu na medzinárodných riekach sú stanovené medzinárodnými zmluvami.

encyklopedický slovník. 2009.