Encyklopedický slovník

The Medzinárodnej organizácie novinárov

The Medzinárodná organizácia novinárov - je ... Čo je Medzinárodná organizácia novinárov?

The Medzinárodnej organizácie novinárov (WMS), ktorá bola založená v roku 1946. Spája viac ako 290 tisíc členov (individuálnych a kolektívnych) z viac ako 120 krajín.

encyklopedický slovník. 2009.