Encyklopedický slovník

Medzinárodná rada vedeckých zväzov

Medzinárodná rada vedeckých zväzov - to ... Čo je Medzinárodná rada vedeckých zväzov?

Medzinárodná rada vedeckých zväzov (ICSU), non-vládne vedecká organizácia, ktorá združuje medzinárodné zväzy, národné vedecké inštitúcie a vedecké združenia v prírodných a exaktných vied. olova príbeh medzinárodnej asociácie akadémiou (založená v roku 1899, patrí medzi členov - Petersburg Academy of Sciences)., reštrukturalizáciu v rokoch 1918-19 do medzinárodnej výskumnej rady, 1931 - ICSU združuje viac než 20 medzinárodných vedeckých organizácií a národné Nau Vedecké a osobitné výbory ICSU sú vedecké komisie pre antarktický výskum (SCAR), vodný výskum (COVAR), problémy životného prostredia (SCOPE) , a iní má poradný status pri Hospodárskej a sociálnej rady, UNESCO, WHO, FAO a ďalšími Seat. - Paríž

Collegiate Dictionary, 2009

.. <- 1 ->