Encyklopedický slovník

Medzinárodná asociácia spisovateľov revolučný

International Association of revolučných spisovateľov - to je ... Čo je to Medzinárodná asociácia spisovateľov revolučný?

International Association of revolučných spisovateľov (IUF), organizácia proletárskych a revolučných spisovateľov sveta (1930-35). Je založený na Medzinárodným úradom revolučnej literatúre (MBRL, 1925). IUF proti fašizmu, imperializmu a brániť socialistickú transformáciu v ZSSR. Sa podieľala L. Aragon, J. Becher, T. Dreiser, H. Barbusse, B. Brecht.

encyklopedický slovník. 2009.