Zosobnenie - to je ... Čo je zosobnením?

APLIKÁCIA -y; St. 1. na prispôsobenie (1 číslica). a vydávať sa za zosobnenie. Oh. sily prírody. 2. Obraz a. elementárna sila, fenomén prírody na obraz živého bytosti. Pigeon - asi. vo svete. 3. čo. Zastúpenie myšlienok, pojmov, smth. vlastnosti, vlastnosti v ľudskej osobnosti. Matka - asi. láskavosť. Plyushkin - asi. lakomosť. Venuša - asi. ženská krása. 4. Lit. Prijímanie umeleckého obrazu; rozdelenie zvierat a neživých predmetov s ľudskými vlastnosťami (pocity, myšlienky, reč atď.). Poetický o. * * * personifikácia (prozopopeya), druh metafory, prenášať vlastnosti oživiť neživé objekty ( "Her sestra - ticho ..." Alexander Blok). * * * OLITSETVORENIEOLITSETVORENIE (prozopopeya), druh metafory, Prenosové vlastnosti oživiť objekty na neživé ( "Jej sestra - ticho ..." Alexander Blok).

encyklopedický slovník. 2009.