Biografický slovník

Ilyin Andrey

Ilin Andrey je ... Čo je Ilyin Andrey?
Ilyin, Andrei - Moskva ikona maliar. V roku 1660 pracoval v archanjelskej katedrále, v roku 1664 v kostole mučedníka Evdokia. V roku 1668 bol odvezený do zbrojárskej komory, do zdobených maliarov. Jeho meno je na jednej z tzv. Kaplnských dosiek, v ktorých sú všetci ruskí svätí vyobrazení miniatúrne.

Biografický slovník. 2000.