ILO je ... Čo je MOP?

ILO -a; m. PREJAV. Ten, kto neoprávnene míňa, odvádza peniaze, majetok; odpadových. Zvážte motiváciu. M. zostalo bez peňazí. Motovka, -i; pl. b. -zoznam, dátumy. -vkam; Dobre. Moťovský; Vzájomná súčinnosť (pozri). * * * MOTsm. Medzinárodná organizácia práce. * * * MOTMOT, pozri Medzinárodnú organizáciu práce ( pozri MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRÁCE).

encyklopedický slovník. 2009.