Osvetlenie je ... Čo je to osvetlenie?

OSVETLENIE -i; Dobre. Phys. pomer svetelného toku k oblasti, ktorá je osvetlená; stupeň osvetlenia. Jednotka osvetlenia. * * * osvetlenie Veľkosť svetelného toku dopadajúceho na jednotku povrchu sa meria v luxoch. * * * ILLUMINATIONALITY, množstvo svetelného toku ( pozri LIGHT FLOW), ktoré klesá na jednotku povrchu, sa meria lux.

encyklopedický slovník. 2009.