Biografický slovník

Elijah Ioakimovich Píle

Elijah Ioakimovich píle - A ... Čo je Eliáš Ioakimovich Pile?
Elijah Ioakimovich (Pile) - litovsko-ruský šľachtic, v roku 1576 bol vysvätený biskupom seniorov Metropolitan Jonáša, ktorý chce postúpiť do vybrať nástupcu. Na žiadosť Jonáša a Radney šľachty, on bol udelený kráľovský kráľovský patent v metropolitnej Kyjeva a Galícia kráľ Stefan Batory; Počas života Jonáša Eliáš uznal svoju senioritu. V roku 1577, kedy Jonáš zomrel kráľ oznámila vymenovanie patriarchom Jeremiah konstantinopolkogo II, ktorý potvrdzuje voľbu. Eliáš krátko vládol metropole (zomrel v roku 1579). Eliáš je spomenutý len v niekoľkých skutkoch, väčšinou súkromnom práve. - Pozri "Akty západného Ruska" (III, 71, 80, 83, 110).

Biografický slovník. 2000.