Encyklopedický slovník

Gravitačné metrická sústava jednotiek je

Gravitačný metrický systém jednotiek systému - to je ... Čo je gravitačný metrický systém jednotiek systém?

gravitačný metrický systém jednotiek je (technický systém jednotiek) systém, fyzikálne jednotky (označené gravitačný metrický systém alebo MKGS) so základnými jednotkami meter , kilogram-sila, druhá. Pre hmotnostnú jednotku sa hmotnosť tela, ktorá nadobudne zrýchlenie 1 m / s 2 , vypočíta ako jednotková hmotnosť (t.j. m.) Alebo je inertná. 1, tj m = 9, 81 kg. So zavedením medzinárodného systému jednotiek (SI). * * * Gravitačná metrický systém SYSTÉM EDINITSMKGSS sústava jednotiek (Technický systém jednotiek), systém fyzikálnych jednotiek (označenú prostredníctvom gravitačný metrický systém alebo MKGS) sa základné jednotky meter, kilogramu-sila druhej. Hmotnosť na jednotku telesnej hmotnosti prijaté nadobúdajúca zrýchlenia 1 m / s 2 pri pôsobení síl, k nemu 1 kgf použitá, sa nazýva technický hmotnostná jednotka (Vol. E. M.) alebo inertný. 1, tj m = 9, 81 kg. So zavedením Medzinárodného systému jednotiek ( cm. Medzinárodný systém jednotiek) (SI) vyšiel z užívania.

encyklopedický slovník. 2009.