Biografický slovník

James F. (James F.)

James F. (James F.) - to je ... Čo je James F. (James F.)?
Jacob (Yakov) Fedorovich - Novgorod posadnik. James sa zúčastnil veľvyslaneckej výlety arcibiskupa Theophilus Johna III: v 1476, kedy Novgorod neúspešne usiloval o prepustenie zajatých boyars, a v roku 1477 - 1478 rokov. v armáde, sa blížil k Novgorode, keď urobil posledný pokus zachrániť nezávislosť Novgorod a potom aspoň zmierniť jej podriadenosť Moskve a posvätnosť vzájomné sľuby schváliť jej podmienky. Tu bol Jacob aktívny a obhájil Novgorod "staré časy" s úspechom.

Biografický slovník. 2000.