Khuryi je ... Čo je Huriy?
H'uriy (1 Chron., 5: 14) - analóg. Buz a.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.