Pokora je ... Čo je pokora?
smirennom'udrie (MIC 6:. 8; Sof 2:. 3 Ac 20: 19;. 1 Petra 3: 8, 1 Petra 5: 5, Efezským 4: 2, Filip 2: 3, Koloským 2:18, 23, Kolosanom 3:12) je pokora v kombinácii s múdrosťou správania.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.