Biografický slovník

Khoroshun Basil Y.

Khoroshun Vasily Yakovlev - je ... Čo je Khoroshun Vasily Ya?
Khoroshun (Vasily Yakovlev) - historik (1872 - 1902). Vyštudoval VŠ ihrisko (na dejiny a filológie) v Odese, kde je potom asi dva roky učil históriu na rôznych stredných škôl. V posledných dvoch rokoch života, kvôli narušenej zdravia, slúžil na Kryme od ministerstva financií. H. bol obrovský Prvý zväzok esejí "Noble mandáty vo Francúzsku v roku 1789." (Odessa, 1899).

Biografický slovník. 2000.