Sršňa je ... Čo je sršňa?
sh'ershen (Ex 23: ... 28, Dt 7: 20;. . Nav 24: 12) - slovo možno preložiť ako "OSA" v origináli, a ako obvykle sa muky ( NRC Dt 2: 25; Nav 2: 11), a preto verí, že to je ... Tu sa používa ako metafora ( s. Je 7: 18).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.