Horeb je ... Čo je Horeb?
Horeb - súrodenec Kia, Cheeky a Lybed, zakladatelia Kyjeve. Ako hovorí legenda, usadil sa na hore neďaleko Kyjeva, ktorý sa svojím menom nazýval Horyvitsa. Šcherbatov uistil, že Kh. Založil mesto Horivitsu alebo Vysheorod, ale takéto mesto neexistovalo.

Biografický slovník. 2000.