Hetiti sú ... Čo sú Hetejti?
Hett'ei - jeden z národov starovekej Palestíny ( zobraziť .), Potomkovia Het a dediča dávnej ríše hettitov v centre súčasného Malej Ázie, ľudia, ktorí Izraeliti nemohli definitívne vyhostiť (Jozue 3:10, Rozsudok 3: 5). Zvyšky bývajúci v Hebrone, a zdá sa, že priľahlé Izraelu ako nezávislé kráľovstvo (3Tsar 10:. 29; 4Tsar 7: 6). David Chetiti medzi vojakmi (Achimelechovi - 1 Sam 26: .. 6; Uri - 2kg 11: 3), a medzi ženami boli Hetejského Solomona (3Tsar 11: 1). Pre miešanie s miestnymi obyvateľmi Izraela, prorok Ezechiel odkazuje na ne, ako by pochádzajúce z Amorejčanov, Chetitov (Ezechiel 16:. 3, 45).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.