Hiram-Avi je ... Čo je Hiram-Avi?
Hir'am-'Avy (Hiram otec). (2 kanály 2: .. 13; 2ch 4: 16) - cm. Hiram, b.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.