Herub-Addan-Immer je ... Čo je to Cherub-Addan-Immer?
Her'ub-Add'an-Im'mer (Ed 2: 59) ) - cm. Immer, c.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.