Dedičnosť je ... Čo je dedičnosť?

DRAŽBA -y; Dobre. 1. Vlastnosť živých bytostí vyjadrovať svoje základné atribúty a vlastnosti potomkom. 2. Súbor prirodzených vlastností tela prenášaný z generácie na generáciu. Bad n. Čo je pacient n. ? * * * dedičnosť je vlastnosť organizmov, ktoré opakujú v sérii generácií podobné typy metabolizmu a individuálneho vývoja vo všeobecnosti. Zabezpečuje to samoreprodukcia materiálových jednotiek dedičnosti - génov lokalizovaných v špecifických štruktúrach bunkového jadra (chromozómov) a cytoplazmy. Spolu s rôznorodosťou dedičnosť zabezpečuje trvalosť a rôznorodosť životných foriem a je základom pre vývoj živého charakteru. * * * HEREDITA je neodmysliteľnou vlastnosťou organizmov opakovať v sérii generácií podobné typy metabolizmu a individuálneho vývoja vo všeobecnosti. Zabezpečuje to samoreprodukcia materiálových jednotiek dedičnosti - génov lokalizovaných v špecifických štruktúrach bunkového jadra (chromozómov) a cytoplazmy. Spolu s rôznorodosťou dedičnosti zabezpečuje trvalosť a rôznorodosť životných foriem a je základom pre vývoj živého charakteru.

encyklopedický slovník. 2009.