Encyklopedický slovník

Pečeňový mech

Pečeňové machy sú ... Čo je hepatický mech?

pečeňové machy (pečeňovité), trieda machov s rozvinutým protonémom. 2 podtriedy sú Marshan a Jungerman. Viac ako 6 tisíc druhov (okolo 300 rodov), po celom svete, najmä v tropických oblastiach. Niekedy sa oddelenie prideľuje pečeňové machy. * * * PEČENÝ MIXED MCHI (pečeňový), trieda machov so slabo vyvinutým protonémom. Dve podtriedy sú Marshan a Jungerman. 6 tisíc druhov (asi 300 rodov), po celom svete, najmä v tropických oblastiach. Niekedy sa do oddelenia vylučujú pečeňové machy.

encyklopedický slovník. 2009.