Hazel je ... Čo je to hazel?

WOOD -y; Dobre. = Hazel. Trosky lieskových. Hazel, th, th, th. Leszhnovy, -th, -ie. L listy. L-krúžky. * * * hazel (hazel), rod kríkov, menej často stromy brezovej rodiny. Asi 20 druhov v Eurázii a Severnej Amerike; tvoria podrast v lese ihličnatých listnatých stromov. Najrozšírenejším a najdôležitejším hospodárskym významom je lieskový orech (lieskový orech). Na Kaukaze a na Kryme pestujú veľkú liesku, alebo Lombardský orech, ktorý, ako niekedy obyčajná lieska, sa nazýva lieskový orech. Leskový strom je chránený.

* * * LESHINALESHCHINA (lístia horská), rod kríkov, menej často stromy brezovej rodiny. Pribl. 20 druhov, v Eurázii a na severe. America; tvoria podrast v lese ihličnatých listnatých stromov. Najrozšírenejším a najdôležitejším hospodárskym významom je lieskový orech (lieskový orech). Na Kaukaze a na Kryme pestujú veľkú liesku, alebo Lombardský orech, ktorý, ako niekedy obyčajná lieska, sa nazýva lieskový orech. Leskový strom je chránený.

encyklopedický slovník. 2009.