Hananei je ... Čo je Hanane?
Hanan'ya - v širšom zmysle - obyvateľka Kanaánskej krajiny, potomok Kanaán (999), pozri Kanaan, a) (Genesis 12: 6) meno sa zdá byť aplikované iba na Féničanov známych obchodníkom (Rimanom 40:25, Ezechiel 17: 4, Hos 12: 7). pozri Kanaán, b) Biblia Starý a Nový zákon, synodálny preklad, biblická encyklopédia, architekt Nikifor, 1891.