Biografický slovník

Gregorio Guglielmi (Guglielmi)

Gregorio Guglielmi (Guglielmi) - to je ... Čo je Gregorio Guglielmi (Guglielmi)?
Guglielmi (Guglielmi), Gregorio - taliansky maliar (1714 - 1773), žiak Conca. Pracoval mimochodom v Petrohrade, kde zomrel.

Biografický slovník. 2000.