Mattioli - to ... Čo Mattioli?

mattiolato rovnaké ako gillyflower. * * * MATTIOLAMATTIOLA, rovnako ako gillyflower ( cm. LEVKOY).

encyklopedický slovník. 2009.