Grotgus je ... Čo je Grotgus?
Grotgus - Kurlandský barónsky rod, pôvodom z Vestfálska. Otto von Grothgus, prvý zmienený v pobaltskom regióne, vlastnil majetky na začiatku 16. storočia. Otto Grotgus bol vyslancom rádu v Moskve (1554). Rod Grotgus predstavil v aristokratických matriciach provincií Courland a Lilyland av časti VI a III genealogických kníh provincií Minsk a Tver.

Biografický slovník. 2000.