Biografický slovník

Gromeka Stepan

Gromeka Stepan - A ... Čo je Gromeka Stepan?
Gromeka Stepan - novinárka (1823 - 1877), zamestnanec "vlasť v poznámkach", kde Gromeka niekoľkými rokmi mal na starosti oddelenie "súčasné Chronicles" a "St. Petersburg Vedomosti" Krajewski vydanie kde boli publikované jeho vydavateľstvá. Gromeka dať články v "súčasnej" ( "poľských Židov", 1858) a "ruskej Messenger" (veľa senzačné články o polícii, 1857-1859). Jeho článok "Annapolskoe prípad" ( "Fatherland Notes", 1862) bol prvýkrát prijatý cenzúrne spor s Herzen. Gromeka bol jedným z prvých komentátorov využívajú oslabenia nástrahami cenzúry pre priame ako je to možné, aby prediskutovali aktuálne otázky ruského politického a spoločenského života v duchu z mierne liberálne. V tomto av plynnost jazyku - kľúčový dôraz je kladený na seba, vo svojej dobe a jeho články. Pred začiatkom literárnej činnosti Gromeka slúžil železničnej četník dôstojník, potom bol vedúcim oddelenia ministerstva vnútra. V roku 1863 ho Milyutin povolal v Poľsku, uprostred poľského povstania. Tu bol predsedom komisie pre dedinské záležitosti a potom asi desať rokov guvernérom Sedletov.

Biografický slovník. 2000.