Biografický slovník

Grigorov Trofim

Grigorov Trofim Vasilyevich je ... Čo je Grigorov Trofim Vasilievich?
Grigorov Trofim Vasilievich - pozri Grigorov článok.

Biografický slovník. 2000.