Biografický slovník

Grechina Gregory Vlasyevich

Grechina Gregory Vlasyevich - je to ... Čo Grechina Gregory Vlasyevich?
Grechina (Gregory Vlasyevich hreczyna), majster filozofia, doktor matematických vied (1796 - 1840), absolvoval v roku 1816, Vilnius University, od roku 1819 čítania v bývalom Volyni lýceum algebry a geometrie, v roku 1834 pozval spolupracovník University of St. Vladimir odboru čisté a aplikovanej matematiky, pretože 1837 - profesor v okupovanom oddelení. V roku 1838 obhájil dizertačnej práce "pojednanie o kapilárnej akcie" a čoskoro bol menovaný do Charkova, kde zomrel. Jeho prednášky boli známe pre živú prezentáciu. Pre Volyni Lyceum bolo "Poczantki Algebry" (1830), pre študentov v Charkove prekladané ako "The Mechanic" Poisson, v roku 1817 vo Varšave a Vilniuse, vydával preklad deskriptívnej geometrie Pottier "Wyklad Geometryi risunkowej atď." Z jeho "Izyasneniya teórie kapilárnych javov, po vzore de Laplace" pasáže boli publikované v roku 1819 v jednom z varšavských periodík. Jeho nekrológ v "vestníku ministerstva národného vzdelávania" v roku 1840 (dodatky).

Biografický slovník. 2000.