Gortalovy - to ... Čo Gortalovy?
Gortalovy - starý ruský šľachtický rod, vedúcej z počiatku Michaela a Jacob A. Gortalovyh, rytieri, ktorý vlastnil panstvo z roku 1670, a zaznamenaný v VI genealogických kníh Kostroma, Vologda a Kazan provinciách. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.