Gornovsky - to ... Čo Gornovsky?
Gornovsky - šľachtický rod poľského pôvodu Korczak erbu siahajúce až do storočia XVI a je rozdelený do piatich vetiev, vytvorených v VI časti rodokmeni kníh Vilna, Vitebsk, Grodno, Mogilev a Volyn provincií. Existujú ďalšie štyri Gornowski, neskorší pôvod.

Biografický slovník. 2000.