Biografický slovník

Gorchakov, Mikhail Dmitriev

Gorchakov, Mikhail Dmitriev - je ... Čo je Gorchakov, Mikhail Dmitriev?
Gorchakov, Mikhail Dmitriev Prince - generálny pobočník (1793-1861); V roku 1807 vstúpil do kadeta v Guards delostrelectva, s ktorým (po krátkej dobe, v roku 1809, výlet na Kaukaz), robil 1812 kampaň, 1813 a 1814. V roku 1820 bol pánom .. vymenovaný náčelník štábu 3. pechotného zboru s vojakmi, ktorí sa zúčastnili tureckej vojny v rokoch 1828 - 29 rokov. Pri prekročení Dunaja, v blízkosti Satunov, patril medzi prvých, ktorí vstúpili na brehu nepriateľa a získal Rádu sv. Pred poľskou vojnou v roku 1831 bol Gorchakov vymenovaný za náčelníka štábu 2. pechoty a na tomto poste bol pred bitkou vo Wavre; potom, čo bol zranený v bitke pobočník generála Sukhozanet vstúpil do náčelníka korekcie armádneho delostrelectva, pôsobiace v Poľsku, a zúčastnil sa bojov o Olszynka Grochowska Ostrołęce av útoku Varšavy. Počas maďarskej vojny, funkciu náčelníka štábu armády sa zúčastnil bitky pri Vaytsenom a likvidovať trajektovú prepravu vojakov na druhej strane rieky Tisy, zatiaľ čo Thyssen-Fyurede.

Biografický slovník. 2000.