Biografický slovník

Golovin Evgenij Alexandrovich

Golovin Evgeny Alexandrovich je ... Čo je Golovin Evgeny Alexandrovich?
Golovin, Evgeny Aleksandrovich - generál z pechoty (1782 - 1858); z Moskovskej univerzity vstúpil do vojenskej služby a zúčastnil sa všetkých kampaní v rokoch 1807 - 12 rokov. 14. decembra 1825 bol udelený Mikulášovi i adjutantovi generálovi za jeho slušnosť pri potlačovaní nepokojov. V roku 1831 porazil Golovin poľský zbor generála Romarina. Potom prikázal samostatný zbor na Kaukaze (až do roku 1842). V roku 1845 bol p. Vymenovaný za generálneho guvernéra pobaltského regiónu a o tri roky neskôr členom štátnej rady. V čase jeho správy v pobaltskom regióne sa prvé pokusy o rozšírenie pravoslávnosti a ruského jazyka tam. Hlavné diela: "Historický výpis z vojenského časopisu o akciách proti poľským rebelom v roku 1831", "Esej o stave vojenských záležitostí na Kaukaze v rokoch 1838 - 1842". Na Golovinovu príslušnosti k sekcii Tatarinov pozri článok. Fuchs v "ruskom posla" (1892, kniha 1).

Biografický slovník. 2000.