Biografický slovník

Golenischev-Kutuzov Ivan Logginovich

Golenischev-Kutuzov Ivan Logginovich - to ... Čo Golenischev-Kutuzov Ivan Logginovich?
Golenischev-Kutuzov, Ivan Logginovich - marine spisovateľ (1729 - 1802), absolvoval kurz na moskovskej akadémii. V roku 1764 vymenoval pána za mentora na námornej časti princa Pavla (od roku 1764), generálneho námorníka a riaditeľa námorného zboru. V roku 1797 bol vymenovaný za prezidenta Admirality College. Zložil: "Zozbieranie zoznamov vlajkových lodí, Ober-Sarviers a kapitánov lodí" (Petrohrad, 1764). - Jeho syn Loggin Ivanovič (1769 - 1845) sa zúčastnil na námorných vojnách so Švédskom. V roku 1827 bol menovaný za predsedu akademického výboru námorného ministerstva. Urobili "Námorné atlas pre navigáciu z Bieleho mora k Anglinskomu prielivu a Baltskom mori" (St. Petersburg, 1800.) a preložil Opis Cook (Petrohrad, 1796 -. 1800), Mears (St. Petersburg, 1797.), La Perouse (SPb. , 1800 - 1802), Cook, Clerk a Gore (Sankt Peterburg, 1805 - 10) a ďalšie.

Biografický slovník. 2000.