Biografický slovník

Gloriantov Nikander Ivanovič

Gloriantov Nikander Ivanovič - je to ... Čo Gloriantov Nikander Ivanovič?
Gloriantov, Nikandr Ivanovič - spisovateľ (1828 - 98), majster Petrologickej teologickej akadémie, v ktorom vyučoval fyziku, potom latinčinu (až do roku 1877). Gloriantov videl v jeho vedomostiach o prírode prostriedky na pochopenie kresťanských pravdy. Vytlačil niekoľko článkov v "kresťanskom čítaní" za rok 1861 atď. - Pozri Al. Rhodesov biografický slovník (Petrohrad, 1907); A. Sadov (v "kresťanskom čítaní", 1911, február).

Biografický slovník. 2000.