Biografický slovník

Gleb Svyatoslav (Prince of Černigov)

Gleb Svyatoslav (Prince of Černigov) - to ... Čo Gleb Svyatoslav (Černigov princ)?
Gleb Svyatoslav - Prince of Černigov, syn Vsevolod S., veľkovojvodu Kyjeve. V roku 1180 ho otec poslal do Ryazan princov o pomoc v ich vojne s veľkovojvodu Vladimira, Vsevolod Y. III. Gleb bol zajatý a prepustený až v budúcom roku. V roku 1189 odišiel na pokyn svojho otca kráľovi maďarského Beleho. V roku 1194 úspešne bojoval s Polovčim. V roku 1205 p. Prijal Belgoroda, kvôli ktorému neskôr bojoval s Mstislavom Romanovičom Smolenskom. U posledne menovaných stál Mstislav odstránené, čo Gleb podania a dary naklonený sveta "Kompletné ruských históriou" (I, 164, 166, 185;. II, 122, 123, 125, 127, 137, 140, 141, 143, 149 , 317-319, 323-325, VII, 95, 97, 112, 118, 119, X, 7, 11). A. E.

Biografický slovník. 2000.