Biografický slovník

Glagolev Dmitry

Dmitrija Glagolev - je to ... Čo Glagolev Dmitrij?
sloveso, Dmitry - profesor teológie pri Jaroslavli Lycée absolvoval v Moskve teologickej akadémie. Hlavné dielo: "Druhá veľká cesta apoštola Pavla s kázaním evanjelia" (Tula, 1893).

Biografický slovník. 2000.