Gilchen je ... Čo je Gilchen?
Gilchen je ruská šľachtická rodina. David Gilhen (zomrel v roku 1610) sa narodil a generálny tajomník Riga, zástanca Poľska, spisovateľa v latinskom jazyku, postavený v roku 1591 do pozície šľachtica poľského kráľovstva. Jeho potomstvo bolo zaradené do matriarchy šľachtickej šľachty a do časti genealogických kníh provincií Grodno a Podolsk.

Biografický slovník. 2000.