Biografický slovník

Franz Hildebrand Nikolajevič

Franz Hildebrand Nikolajevič - A ... Čo je Franz Hildebrand Nikolajevič?
Hildebrand (Franz Nikolajevič) - huslista, sa narodil v roku 1852 v Kodani. Vstup do orchestra cisárskeho Petrohradu. Talianska operácia, Hildebrand spolu s EK Albrechtom a ďalšími osobami sa zúčastnili na založení Petrohradskej kvarteto hudobnej spoločnosti, ktorá bola v roku 1878 premenovaná na Spoločnosť komornej hudby. Zomrel v roku 1898 v Kodani. M.P.

Biografický slovník. 2000.