Biografický slovník

Hertz-Vinogradsky Peter Titov

Hertz-Vinogradsky Peter Titov - to je ... Čo je Hertz-Vinogradsky Peter Titova?
Hertz-Vinogradsky Peter Titov - pozri Hertz-Vinogradskaya (Peter a Simon Titova) ..

Biografický slovník. 2000.