Biografický slovník

Gaertner (Josef a Karl-Friedrich)

Gaertner (Josef a Karl-Friedrich) - to ... Čo Gertner (Josef a Karl-Friedrich)?
Gaertner (Gaertner): 1) Joseph - botanik (1731 - 1791). Bol členom petrohradskej Akadémie vied a riaditeľ St. Petersburg botanickej záhrady. Vo svojom slávnom eseji "De fructibus et seminibus plantarum" (1788 a 91) položili základy morfológie semien. Jeho syn, Carl, remeselne doplnenie tohto diela: "Supplementum carpologiae atď.". - Porov. F. Ruprecht, "Materiály pre históriu Akadémie vied botaniky" (SPb., 1865 v "západnej" akadémie, t. VII). - 2) Karl-Friedrich - nemecký botanik (1772 - 1850), prvý syn. Okrem vyššie uvedeného dodatočný objem na prácu svojho otca, čo je veľmi dôležité jeho výskumu na hnojenie a vznik hybridov u rastlín: "Beiträge zur Kenntniss der Befruchtung" (Stuttgart, 1844) a "Versuche und Beobachtungen uber pie Bastarderzeugung im Pflanzenreiche" (ib, 1849). ,

Biografický slovník. 2000.