Biografický slovník

Gerber John Gustav

Gerber John Gustav je ... Čo je Gerber John Gustav?
Gerber (John Gustav) je Brandenburský domorodec; v ruskej službe, ktorá vstúpila v roku 1710, Peter Veľký povere Gerberovi, aby prepravil z Moskvy do Astrachánu časť delostrelectva určeného na vojenské operácie v kaspických oblastiach. Po zachytení Derbent Gerber piatich rokoch strávených v Gruzínsku komisári, podpísal lukratívnu zmluvu na hranici s Tureckom, dobre študoval pozemku susediacom s Kaspickým morom, je popísaný a napísal kartu, ktorá v roku 1736 bolo uverejnené v Akadémii vied. V rokoch 1729 - 31 rokov bol Gerber členom hlavnej delostreleckej kancelárie. V roku 1731 bolo rozhodnuté poslať tajnú expedíciu do Bukhary a Chivy, aby s nimi otvorili obchodné vzťahy. Gerber bola menovaná za svojho šéfa, ktorý mal ísť pod rúškom obchodníka, ale príležitostne sa vydávať za vyslanca. Táto expedícia skončila nešťastne; Naša karavana bola vyplienená stepnými dravcami; Gerber sa však podarilo uniknúť. S poslaním obliehacieho delostrelectva na Azova Gerber na ceste zomrel (1734).

Biografický slovník. 2000.