Biografický slovník

Gerasim (Zj Boldin)

Gerasim (Zj Boldin) - to je ... Čo je Gerasim (Zj Boldin)?
Gerasim - reverend Boldinsky, zomrel 1554 1. mája; v tento deň sa tiež oslavuje jeho spomienka. Zakladateľ kláštora Boldin Holy Trinity, 15 veršov z Dorogobuhu, kde sa nachádzajú jeho pamiatky pod bušlom. Existuje starodávny život mnícha napísaný Antóniou, žiakom G., podľa jeho príbehov (pozri Klyuchevsky "Starý ruský život"). Podľa tohto života G., vo svete Gregory, prišiel z Pereyaslavl-Zalessky; V trinástom roku prišli Daniel Pereyaslavl, on bol prijatý do svojho kláštora, najprv ako nováčik, a pracoval so svojím bratom ako "skin-Švédsko" - švec. Keďže jeho zneužívanie sa stalo známym aj v Moskve, v rozpakoch v sláve prosil o Danielovu samotu, ktorú dostal požehnanie až po 26-ročnom pobyte pod jeho vedením. On sa usadil v roku 1528 v okrese Dorogobuzhsky, na vzdialenom mieste, kde okrem hadov a zvierat nie je nikto. Po mnohých ťažkostiach sa presťahoval do hory Boldina a postavil tu kostol Najsvätejšej Trojice a kláštor, v ktorom na jeho smrti bolo 140 bratov. Navyše založil kláštor Predtechev v meste Vyazma a Vvedensky na rieke Zhizdra v bryanských lesoch. P.

Biografický slovník. 2000.