Biografický slovník

Geyrot Alexander F.

Geyrot Alexander Fiodorovič - je ... Čo je Geyrot Alexander Fiodorovič?
Geyrot (Alexander F.) - generálmajor pôsobil na ministerstve súdu, zomrel v roku 1883. Pod pojmom "Čítanie pre vojakov" a "svetských Bulletin". Autor knihy "Popis Peterhofa" (Petrohrad, 1868).

Biografický slovník. 2000.